ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ διοργάνωσαν ημερίδα στην Αθήνα, στις 20 Μαρτίου 2019, με θέμα: «Integrating Greece into the European Semester Policy Framework : Priorities for sustainable growth and competitiveness». Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των πρακτικών της ημερίδας και συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα. Η ημερίδα συνέβαλε μεταξύ άλλων στα εξής:
• Προσέφερε ενημέρωση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το ρόλο τη...
Δείτε περισσότερα...
Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο, πρώτον, την ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων που αφορούν τον τομέα των Κατασκευών και της πολύπλευρης συμβολής του στην ελληνική οικονομία με σημείο αναφοράς τόσο τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους όσο και βέλτιστες πρακτικές και, δεύτερον, τον προσδιορισμό τόσο των παρεμβάσεων ή δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κύριοι μοχλοί ανάπτυξης των Κατασκευών, όσο και της επίδρασης που θα...
Δείτε περισσότερα...
Μελέτη του κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητας της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα το 2018
Ο σκοπός της μελέτης είναι η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη οικονομική επίδραση της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τη συμβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις με τους προμηθευτές και την ευρύτερη οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξί...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook