ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Κρίση και εξέλιξη της δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις της κρίσης που ξέσπασε το 2009 στη δημόσια και την ιδιωτική δαπάνη για εκπαίδευση. Ειδικότερα, η μελέτη: α) αναλύει την εξέλιξη της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δαπάνης την περίοδο 2000-2016, β) συγκρίνει τα πρόσφατα χαρακτηριστικά της δημόσιας εκπαιδευτικής δαπάνης στην Ελλάδα με εκείνα των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γ) αναλύει τις επιπτώσεις των δη...
Δείτε περισσότερα...
Ο οικονομικός αντίκτυπος των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ποσοτικοποιήσει την οικονομική επίδραση που θα έχει σε μια σειρά από πτυχές της οικονομίας η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και να προτείνει αντίστοιχες πολιτικές....
Δείτε περισσότερα...
Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διπλός. Από τη μια, η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη και αναλύει τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στα βασικά μεγέθη λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος την περίοδο πριν και μετά την έναρξη της κρίσης που ξέσπασε το 2009. Από την άλλη, η μελέτη αναλύει τις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί μετά την έναρξη της κρίσης στη μελλοντική προοπτική και εξέλιξη των βασικών μεγεθών λει...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Μαρτίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook