ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις
Σκοπός της μελέτης είναι να αναλύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που βασίζεται στη γνώση, τις υψηλές δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη διατυπώνει προτάσεις με σκοπό να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την αξιοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης...
Δείτε περισσότερα...
Επιδράσεις μεταρρυθμίσεων στους τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών – υπηρεσιών
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στους κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, στην τεχνική αποτελεσματικότητα αυτών των κλάδων. Οι κλάδοι στους οποίους εστιάζει η μελέτη είναι αυτοί της Παραγωγής – διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, των Οδικών εμπορευματικών μεταφορών, των Οδικών μεταφορών επιβατών, της Κρουαζιέρας – σκαφών αναψυχής και των Τυχερών παίγνιων – καζίνο. Στη μ...
Δείτε περισσότερα...
Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη λογιστική του δεδουλευμένου
Οι στόχοι της μελέτης είναι η διερεύνηση της μετάβασης των δήμων προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου λογιστικού συστήματος και η εξέταση της επίδρασης της κρίσης στα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των Καλλικρατικών δήμων. Η μελέτη αποτελείται από τρεις εκθέσεις. Στην πρώτη έκθεση αναδεικνύονται τα αναμενόμενα οφέλη από τη μετάβαση, η διαθεσιμότητα των λογιστικών καταστάσεων τ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
24
  Η Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Τροφίμων σας προσκαλεί στην εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών με θέμα "Η Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας στην Ε...

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Οκτωβρίου θα δημοσιευθεί την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter