ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Facts & Figures 2015
Η Ετήσια έκθεση «Τρόφιμα και Ποτά» αποτελεί μέρος των περιοδικών εκθέσεων που συντάσσονται από το Τμήμα Τομέα των Τροφίμων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και επιμελείται σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Η έκθεση συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση των τροφίμων και ποτών, έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης, σε όρους απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας. ...
Δείτε περισσότερα...
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.
Στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση της ευρύτερης οικονομικής σημασίας της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και η εξέταση των προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της....
Δείτε περισσότερα...
Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των οικονομικών επιδράσεων από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίζονται οι αναμενόμενες επιδράσεις στα δημοσιονομικά έσοδα, στην επενδυτική δραστηριότητα και στο επίπεδο δραστηριότητας του ΟΛΠ που αναμένεται να προκύψουν με την ολοκλήρωση του project. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι καταλυτικές επιδράσεις σε συνδεδεμένες δραστηριότητες, όπως οι χερσαίες μεταφο...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Ιουλίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter