ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Σεπτέμβριος 2020)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Η μακροοικονομική και κοινωνικό-οικονομική επίδραση του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των μακροοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, εξετάζονται οι επιδράσεις του συνολικού προγράμματος εργασιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) την περίοδο 2011-2019 και τα αποτελέσματα από ορισμένα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα. Οι επιδράσεις παρουσιάζονται σε όρους μεταβολής ...
Δείτε περισσότερα...
Κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού: Τάσεις, προοπτικές και συνεισφορά στην οικονομία της Ελλάδας
Η μελέτη εκτιμά την επίδραση των Ελλήνων κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελληνική οικονομία, ενώ παρουσιάζει τα δυναμικά τους χαρακτηριστικά αλλά και τις νέες προκλήσεις της Γαλάζιας ανάπτυξης, που δύνανται υπό προϋποθέσεις να ενισχύσουν τη θέση τους, διεθνώς....
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook