ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Ιούνιος 2024)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Οδικός Χάρτης Μετάβασης της Χημικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι στρατηγικές που την πλαισιώνουν, όπως η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, θέτουν σημαντικές προκλήσεις στη χημική βιομηχανία. Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης Μετάβασης για τη χημική βιομηχανία θέτει το πλαίσιο που θα καθορίσει τις σχετικές δράσεις των φορέων πολιτικής και των ενδιαφερομένων μερών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, ώστε η μετάβαση να εκπληρώσει τους ε...
Δείτε περισσότερα...
Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων στον τομέα των Κατασκευών στην Ελλάδα, καθώς και την αξιολόγηση των προοπτικών του τομέα τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αυτός αντιμετωπίζει. Στη μελέτη διερευνώνται οι ανάγκες χρηματοδότησης που ενδέχεται να προκύψουν για τον τομέα των Κατασκευών τα επόμενα χρόνια, υπό την προοπτική σημαντικής αύξησης των επενδύσεων σε έργα υποδομ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΙΟΥΛΙΟΣ
2
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Ιουνίου θα δημοσιευθεί την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook