ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των οικονομικών επιδράσεων από την ιδιωτικοποίηση της ΟΛΘ ΑΕ, υπό τους όρους που προβλέπει η προσφορά της ένωσης εταιρειών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS. Συγκεκριμένα, στη μελέτη εξετάζονται οι επιδράσεις στα δημοσιονομικά έσοδα, στην επενδυτική δραστηριότητα και στο επίπεδο δραστηριότητας του ΟΛΘ που αναμένονται να προκύψουν από τη συναλλαγή...
Δείτε περισσότερα...
Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές
Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας απαιτείται στροφή προς τομείς που επενδύουν στην πραγματική οικονομία και δημιουργούν μια εύρωστη και παραγωγική βάση με εμπορεύσιμα - κατά προτίμηση στις διεθνείς αγορές - αγαθά και υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας μεταποίησης μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομί...
Δείτε περισσότερα...
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών-Facts & Figures 2016
Η συνοπτική έκθεση της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (Facts & Figures) εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων περιοδικών εκθέσεων που εκπονεί το ΙΟΒΕ. Η έκθεση αυτή εκδίδεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), συνεισφέροντας στη συστηματική παρακολούθηση της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη, οι εξελίξεις και οι τάσεις της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής βιο...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΙΟΥΝΙΟΣ
27
  Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών –ΙΟΒΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα την οικονομική κατάσταση των Δήμων με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης ‘‘Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων ...

ΙΟΥΛΙΟΣ
3
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Ιουνίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter