ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο, πρώτον, την ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων που αφορούν τον τομέα των Κατασκευών και της πολύπλευρης συμβολής του στην ελληνική οικονομία με σημείο αναφοράς τόσο τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους όσο και βέλτιστες πρακτικές και, δεύτερον, τον προσδιορισμό τόσο των παρεμβάσεων ή δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κύριοι μοχλοί ανάπτυξης των Κατασκευών, όσο και της επίδρασης που θα...
Δείτε περισσότερα...
Μελέτη του κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητας της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα το 2018
Ο σκοπός της μελέτης είναι η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων για την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη οικονομική επίδραση της Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τη συμβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις με τους προμηθευτές και την ευρύτερη οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξί...
Δείτε περισσότερα...
Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης
Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την εξέλιξη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των φοιτητών και να διερευνήσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση των νέων στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ειδικότερα, στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποιες συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση την κοινωνική και μορφωτική οικογενειακή τ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΙΟΥΛΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Ιουνίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook