ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Νοέμβριος 2021)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2011-2020
Σκοπός της μελέτης είναι ο υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης του κόστους αποζημιώσεων των ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω δείκτες αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τα προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable) και μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές κατ’ έτος της μέσης δαπάνης υγείας για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Η μελέτη στηρίζεται στη συλλογή και την επεξεργασία ...
Δείτε περισσότερα...
Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ διοργάνωσαν διαδικτυακό συνέδριο, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2021, για την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το θέμα επικεντρώθηκε στο πώς το Ελληνικά Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μπορεί να μετατρέψει την κρίση πανδημίας σε ευκαιρία για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το συνέδριο εστίασε σε πολιτικές που συνδυάζουν επενδύσεις με μεταρρυθμίσ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
7
  “On the Innovativeness of Micro, Small, and Medium Sized Enterprises in Greece and Germany – INNOMSME” Athens | 07.12.2021

The Foundation for Economic and Industrial Research - IOBE in cooperation with the German Institute for Economic Research -

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
10
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook