ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία
Ο σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων που αφορούν στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας του για την ελληνική οικονομία, των δυνατοτήτων του και των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του κλάδου και η εξέλιξη τους την τελευταία οκταετία, αναλύεται η λειτουργία του στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώ...
Δείτε περισσότερα...
Τράπεζα Τροφίμων: Μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα
Οι στόχοι της μελέτης είναι η ανάδειξη του ρόλου των τραπεζών τροφίμων ως ένα δοκιμασμένο πρότυπο καταπολέμησης της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης πόρων, όπως και η εξέταση των δυνατοτήτων για περαιτέρω ενίσχυση αυτού του ρόλου. Για τους σκοπούς της μελέτης αναλύονται τα διαθέσιμα στοιχεία για την επισιτιστική ένδεια και την σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα, διερευνώνται οι αιτίες αυτών των προβλημάτων και αναζητούνται δυνατότητες α...
Δείτε περισσότερα...
Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις
Σκοπός της μελέτης είναι να αναλύσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που βασίζεται στη γνώση, τις υψηλές δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη διατυπώνει προτάσεις με σκοπό να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την αξιοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Νοεμβρίου θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.

...
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
7
  Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σας προσκαλεί σε δημόσια εκδήλ...

 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter