ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
 
Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη του Ι.Ο.Β.Ε. στεγάζεται στο κτίριο του Ιδρύματος.

Ειναι μία ειδική βιβλιοθήκη με θέματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα των κοινωνικών επιστημών.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης υποστηρίζεται από τον αυτοματοποιημένο κατάλογο βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.5 και απαρτίζεται απο μονογραφίες και περιοδικά.

Η βιβλιοθήκη του ΙΟΒΕ λειτουργεί ως αναγνωστήριο και δεν είναι δανειστική. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κρατούν σημειώσεις από όλες τις εκδόσεις που περιλαμβάνει η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και απ’ όλες τις κατα καιρούς Κλαδικές και Ειδικές μελέτες του ΙΟΒΕ.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος λειτουργεί κάθε Τρίτη 9:30 – 13:00 και κάθε Πέμπτη 10:00 - 14:00.
 
  Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Απολογισμοί
Χρηματοδότηση
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook