ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Έρευνες οικονομικής συγκυρίας στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών, το ΙΟΒΕ κάνει εκτεταμένη χρήση των ερευνών οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η μονάδα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή αυτών των ερευνών, την ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους. Οι έρευνες αυτές, τις οποίες πραγματοποιεί το ΙΟΒΕ αδιαλείπτως από το 1981, αποτελούν μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Επιχειρηματικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έργο που έχει αναπτυχθεί σταδιακά από το 1962. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2008, το ΙΟΒΕ είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που διεξάγει και την Έρευνα των Καταναλωτών (καταναλωτική εμπιστοσύνη) για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN – European Commission). Οι έρευνες οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές διεξάγονται από όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ βάσει των εναρμονισμένων ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα, το ΙΟΒΕ διεξάγει τη μηνιαία έρευνα οικονομικής συγκυρίας για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, του Λιανικού Εμπορίου και των Υπηρεσιών,, καθώς και την εξαμηνιαία Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία. Το ΙΟΒΕ διαθέτει τα μηνιαία αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η αναλυτική μηνιαία παρουσίασή τους, σε συνδυασμό με την ανάλυση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, πραγματοποιείται στο «Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας». Από το 2009, το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας συνοδεύεται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ και από ξεχωριστή παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων της έρευνας των καταναλωτών (Αρχεία Έρευνας Καταναλωτών).

Για να δείτε τα τελευταία στοιχεία των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας πατήστε εδώ.
 
 
Επιλέξτε το έτος δημοσίευσης των ερευνών:
Αρχεία Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας:
 
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Δεκέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Νοέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Οκτώβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Σεπτέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Ιούλιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Ιούνιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Μάϊος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Απρίλιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Μάρτιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Φεβρουάριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Ιανουάριος 2021)
 
 
Αρχεία Έρευνας Καταναλωτών:
 
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Δεκέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Νοέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Οκτώβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Σεπτέμβριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Ιούλιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Ιούνιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Μάϊος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Απρίλιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Μάρτιος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Φεβρουάριος 2021)
  Αποτελέσματα Ερευνών Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Ιανουάριος 2021)
 
 
Αρχεία Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας:
 
Δεν υπάρχουν αρχεία Έρευνας Βιομηχανίας για το έτος αυτό.
 
 
Αρχεία Έρευνας Επενδύσεων:
 
Δεν υπάρχουν αρχεία Έρευνας Επενδύσεων για το έτος αυτό.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook