ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
H συνεισφορά των ευρωπαϊκών πηγών άμεσης χρηματοδότησης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας
H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει μια σειρά προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης για να στηρίξουν δράσεις σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Οι πόροι αυτών των προγραμμάτων προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχονται απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω διαγωνισμών. Ο σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρ...
Δείτε περισσότερα...
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Μάρτιος 2023)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία
Ο στόχος του μελέτης είναι να μετρήσει και να αναδείξει την οικονομική διάσταση της προσφοράς των ελληνικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα από τη διενέργεια μεγάλης κλίμακας πρωτογενούς έρευνας και την εφαρμογή των κατάλληλων οικονομικών υποδειγμάτων για την εκτίμηση της οικονομικής συμβολής της Κοινωνίας των Πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται επίσης η αποτίμηση της οικονομικής α...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΜΑΡΤΙΟΣ
28
  Διαδικτυακή Παρουσίαση Μελέτης ΙΟΒΕ «Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία»

Το 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
3
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Μαρτίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook