ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Φεβρουάριος 2024)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Οικονομικές επιδράσεις από τη μείωση του ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά
Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι δυνητικές επιδράσεις από τη σύγκλιση του φορολογικού πλαισίου που διέπει τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο για την οικονομία όσο και για την απασχόληση, σε ένα πλαίσιο διατήρησης της δημοσιονομικής ουδετερότητας. Επιπλέον, εξειδικεύονται οι επιδράσεις από μια ενδεχόμενη μείωση του ΕΦΚ για τους τελικούς καταναλωτές, την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, την εγχώρια παραγωγή α...
Δείτε περισσότερα...
Ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας
Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των δημόσιων νοσοκομείων. Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των δημόσιων νοσοκομείων αποτελεί σημαντικό βήμα στην αξιολόγηση της πορείας του τομέα υγείας της χώρας. Από την ανάλυση του ΙΟΒΕ που βασίζεται σε ένα δείγμα περίπου 90 νοσοκομείων ετησίως και 828 οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 2012-2020 καταγρά...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΜΑΡΤΙΟΣ
4
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Φεβρουαρίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook