ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Νοέμβριος 2022)
Μηνιαίο δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία...
Δείτε περισσότερα...
Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2021
Η μελέτη επιχειρεί να αποτιμήσει την τάση που επικρατεί στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών το 2021 με βάση τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών του ΣΕΕΠΕ. Εκτός από τα βασικά στοιχεία, παρουσιάζονται και οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο στο σύνολο του κλάδου όσο και ατομικά για κάθε επιχείρηση του δείγματος. Επιπλέον παρουσιάζονται απολογιστικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου για την περίο...
Δείτε περισσότερα...
Κυκλική οικονομία: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην ελληνική οικονομία
Ο μετασχηματισμός του γραμμικού υποδείγματος παραγωγής σε κυκλικό αποτελεί τη μόνη λύση για τον περιορισμό της χρήσης πόρων και της παραγωγής αποβλήτων. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τον εξορθολογισμό του παραγωγικού προτύπου και της κατανάλωσης. Ωστόσο, η υλοποίηση των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων καθώς και ο κυκλικός μετασχηματισμός των παραγωγικών διαδικασιών συνοδεύεται από οφέλη για την οικονομία ευ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
9
  Κλιματική αλλαγή - Δράσεις του Climate-KIC στην Ελλάδα
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ, με τη στήριξη των ATHENA, Research & Innovation Information Technologies, Ακαδημίας Αθηνών και Cl...
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
9
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook