ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
53/87 Αλευροβιομηχανία
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/06/1987
 
Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να δώσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση για την κατάσταση της Αλευροβιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς και την εξέλιξη των μεγεθών που την επηρεάζουν, κατά τα έτη 1979-1986. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλουν στη χάραξη επενδυτικής πολιτικής από τις τράπεζες, τόσο για το συγκεκριμένο κλάδο, όσο και για κλάδους με άμεση εξάρτηση από αυτόν.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook