ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/06/2017
 
Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας απαιτείται στροφή προς τομείς που επενδύουν στην πραγματική οικονομία και δημιουργούν μια εύρωστη και παραγωγική βάση με εμπορεύσιμα - κατά προτίμηση στις διεθνείς αγορές - αγαθά και υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας μεταποίησης μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η αποτίμηση της ευρύτερης οικονομικής σημασίας της μεταποίησης στην Ελλάδα και η εξέταση των προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν την περαιτέρω ανάπτυξή της.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook