ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών δήμων και της πορείας τους προς τη λογιστική του δεδουλευμένου
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/06/2017
 
Οι στόχοι της μελέτης είναι η διερεύνηση της μετάβασης των δήμων προς τα πρότυπα του δεδουλευμένου λογιστικού συστήματος και η εξέταση της επίδρασης της κρίσης στα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των Καλλικρατικών δήμων. Η μελέτη αποτελείται από τρεις εκθέσεις. Στην πρώτη έκθεση αναδεικνύονται τα αναμενόμενα οφέλη από τη μετάβαση, η διαθεσιμότητα των λογιστικών καταστάσεων των δήμων στο ευρύτερο κοινό και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη μετάβαση άλλων δημόσιων φορέων. Στη δεύτερη έκθεση εξετάζονται οι τάσεις σε χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες των δήμων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τέλος, στην τρίτη έκθεση διερευνάται κατά πόσο γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των δήμων.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook