ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η συμβολή της επιβατηγού ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/11/2017
 
Ο σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των πιο πρόσφατων δεδομένων και εξελίξεων που αφορούν στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας του για την ελληνική οικονομία, των δυνατοτήτων του και των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Στη μελέτη παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του κλάδου και η εξέλιξη τους την τελευταία οκταετία, αναλύεται η λειτουργία του στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης για τις υπηρεσίες επιβατηγού ναυτιλίας, αναλύονται οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του κλάδου, προσδιορίζεται η συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και αναδεικνύονται οι μελλοντικές του προοπτικές και προκλήσεις.
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook