ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, Facts & Figures  
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Τρόφιμα - Ποτά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/03/2013
 
Η Ετήσια Έκθεση Τροφίμων εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων περιοδικών εκθέσεων που εκπονεί το Τμήμα Παρακολούθησης Τομέα Τροφίμων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και εκδίδεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Η Έκθεση συνεισφέρει στη συστηματική παρακολούθηση της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η οποία αποτελεί ίσως το βασικότερο πυλώνα της ελληνικής μεταποίησης, σε όρους απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα διαρθρωτικά μεγέθη, οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής, αλλά κυρίως της ελληνικής βιομηχανίας Τροφίμων-Ποτών, τόσο στο σύνολό της, όσο και στους επιμέρους υποκλάδους της.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook