ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, με χορηγία της BASF Hellas S.A.
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/09/2019
 
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, θα χορηγήσει υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων και προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Η υποτροφία, ύψους 5.000€, υποστηρίζεται από ευγενική χορηγία της BASF Hellas S.A.

Η υποτροφία θα υποστηρίξει πρωτότυπη εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της ανάλυσης των προκλήσεων και των προοπτικών κλάδων και επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, για ένα εξάμηνο από τον Νοέμβριο του 2019 και στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος του ΙΟΒΕ.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:
i. πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά
ii. ηλικία έως 30 ετών (έτος γεννήσεως έως και το 1988)
iii. γενική βαθμολογία άνω του 8 (με άριστα το 10), σε τουλάχιστον ένα από τα πτυχία τους
iv. άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση:basf_scholar@iobe.gr έως τις 2.10.2019 τα εξής:
i) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ii) μία συστατική επιστολή
iii) υπόμνημα (έως 400 λέξεις) που να τεκμηριώνει την καταλληλόλητα και το ενδιαφέρον για την υποτρoφία.

Η απονομή της υποτροφίας θα ανακοινωθεί εντός ενός μήνα από την προθεσμία υποβολής, κατόπιν αξιολόγησης και τελικής επιλογής.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook