ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Συντάξεις : Πέρα από τον Πρώτο Πυλώνα
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/11/2011
 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσέγγιση στο θέμα του ασφαλιστικού μας συστήματος ως σύνολο, διαπραγματευόμενη κυρίως το ρόλο του ιδιωτικού τομέα βάσει των εξελίξεων που αναμένονται στη δημόσια ασφάλιση. Υπό το φως των δημογραφικών εξελίξεων και των δημο- σιονομικών επιπτώσεων που έχουν, καθώς και του βάρους που θέτει η παρούσα οικονομική κρίση, το ασφαλιστικό σύστημα μελετάται στο σύνολό του δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο που πρέπει να έχει στο μέλλον ο ιδιωτικός τομέας.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook