ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/06/2019
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ διοργάνωσαν ημερίδα στην Αθήνα, στις 20 Μαρτίου 2019, με θέμα: «Integrating Greece into the European Semester Policy Framework : Priorities for sustainable growth and competitiveness». Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των πρακτικών της ημερίδας και συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα. Η ημερίδα συνέβαλε μεταξύ άλλων στα εξής:
• Προσέφερε ενημέρωση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το ρόλο της Ελλάδας στην μετα-μνημονιακή εποχή, καθώς και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων SRSS, ως προς την παροχή τεχνικής βοήθειας για αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις.
• Παρουσιάστηκαν διεθνείς και Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με πολιτικές που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς επίσης μειώνουν τη γραφειοκρατία.
• Συζητήθηκαν προτεραιότητες πολιτικής έτσι ώστε η Ελληνική κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία, ειδικά μέσα από παρεμβάσεις στους τομείς του ρυθμιστικού πλαισίου και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο η οικονομική ανάκαμψη να καταστεί βιώσιμη και μακροχρόνια.
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook