ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 2020
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/11/2020
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ διοργάνωσαν διαδικτυακό συνέδριο, στις 1 και 2 Ιουλίου 2020, με θέμα: «European Semester e-conference on Greece 2020: Stimulating a resilient recovery through investments, digital transformation and green economy». Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των πρακτικών της ημερίδας και συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα. Η ημερίδα συνέβαλε μεταξύ άλλων στα εξής:

• Προσέφερε ενημέρωση σε σχέση με την πρόοδο και τις προκλήσεις της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργοποίηση των κοινωνικών φορέων. • Συζητήθηκαν οι οικονομικές πολιτικές απόκρισης στην κρίση πανδημίας, τόσο σε εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Παρουσιάστηκαν διεθνείς και Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με πολιτικές μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν σε ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς.

• Αναδείχθηκαν τομείς με σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίοι και θα επιταχύνουν τον οικονομικό μετασχηματισμό σε ένα περισσότερο εξωστρεφές, ψηφιακά και περιβαλλοντικά φιλικό, αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Link στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.iobe.gr/EC_Conference2020
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook