ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα: Πολιτικές και επιδράσεις στη χρήση καρτών, 2015-2020
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/03/2021
 
Η χρήση καρτών πληρωμής στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 2015-2020 και συνέβαλε στη φορολογική συμμόρφωση και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ. Ενώ άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, όπως μεταφορές πίστωσης και εντολές άμεσης χρέωσης, παρουσίασαν τάσεις σταθεροποίησης μετά το 2017, η διείσδυση των πληρωμών με κάρτα διατήρησε ισχυρούς ρυθμούς, συμβάλλοντας τουλάχιστον στο 17% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2019. Ωστόσο, το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα παραμένει αρκετά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ παρατηρείται σημαντικά χαμηλότερη χρήση καρτών σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές της χώρας. Τα μέτρα που πάρθηκαν για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών με το νόμο 4446/2016 είχαν σημαντική θετική επίδραση. Για τα μέτρα του νόμου 4646/2019, υπάρχουν ενδείξεις για ήπια θετική επίδραση στο πρώτο δίμηνο του 2020, ωστόσο η εξάπλωση της πανδημίας δυσχεραίνει την ανάδειξη ασφαλών συμπερασμάτων. Η πανδημία επηρέασε τη χρήση καρτών, ειδικά μέσα από διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς αύξησε την συχνότητα χρήσης τους, αλλά με συναλλαγές χαμηλότερης αξίας. Η μελέτη συμπε��αίνει ότι είναι χρήσιμο να ληφθούν περισσότερο στοχευμένα και θετικά μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προοπτική η οποία θα αποφέρει επιπλέον δημοσιονομικά οφέλη.
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook