ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο Τομέας Ενέργειας στην Ελλάδα: Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Ενέργεια
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/04/2021
 
Η μελέτη αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των τάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας Ενέργειας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες τάσεις σε βασικά ενεργειακά μεγέθη στην Ελλάδα και διεθνώς, παρουσιάζονται οι βασικές θεσμικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στην Ελλάδα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εξετάζονται οι στόχοι της χώρας και αναδεικνύονται οι σημαντικότερες προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Δείτε το Κείμενο Πολιτικής
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook