ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/02/2022
 
Η μελέτη εξετάζει τις προοπτικές και τις προκλήσεις της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, περιγράφεται ο θεσμός και ο τρόπος λειτουργίας του εγχωρίως και διεθνώς, αναλύεται η πορεία του τις τελευταίες δύο δεκαετίες και αναδεικνύεται η δυνατότητα συμβολής του ως αναπτυξιακού μοχλού στην ελληνική οικονομία. Μέσα από τον εντοπισμό των περιορισμών που αντιμετωπίζει η επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα, τονίζονται οι προοπτικές του κλάδου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και προτείνονται παρεμβάσεις για την ενίσχυσή του στη χώρα, στη βάση καλών διεθνών πρακτικών. Τα μέτρα πολιτικής αφορούν τέσσερεις άξονες

(α) το πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των επαγγελματικών ταμείων

(β) οργανωτικά και λειτουργικά θέματα

(γ) οικονομικά κίνητρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμού

(δ) ευρύτερες παρεμβάσεις για την τόνωση συμπληρωματικότητας μεταξύ των πυλώνων ασφάλισης.

Μέσα από μακροοικονομικές προσομοιώσεις αναδεικνύεται ότι η ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση σημαντικών κεφαλαιακών αποθεμάτων δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις. Οι θετικές επιδράσεις εκτιμώνται μεγαλύτερες όσο ευρύτερη είναι η κάλυψη του εργατικού δυναμικού από επαγγελματική ασφάλιση και όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η ασφάλιση αυτή.

Για να δείτε το video της εκδήλωσης πατήστε εδώ.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook