ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/02/2023
 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον 21ο αιώνα καθώς επηρεάζει όλους τους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. H μελέτη αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές χρηματοδότησης των δράσεων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τα οφέλη των επενδύσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην προσαρμογή αλλά και τη δημιουργία αξίας από νέα προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη στοχεύει στην αναγνώριση των αναγκών προσαρμογής του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των σχετικών εμποδίων.
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook