ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/02/2023
 
Ο στόχος του μελέτης είναι να μετρήσει και να αναδείξει την οικονομική διάσταση της προσφοράς των ελληνικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα από τη διενέργεια μεγάλης κλίμακας πρωτογενούς έρευνας και την εφαρμογή των κατάλληλων οικονομικών υποδειγμάτων για την εκτίμηση της οικονομικής συμβολής της Κοινωνίας των Πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται επίσης η αποτίμηση της οικονομικής αξίας του εθελοντισμού στην Ελλάδα και η σύγκριση του κόστους των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με μια κρατική υπηρεσία. Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υπεργολάβο το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook