ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
H συνεισφορά των ευρωπαϊκών πηγών άμεσης χρηματοδότησης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/03/2023
 
H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει μια σειρά προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης για να στηρίξουν δράσεις σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Οι πόροι αυτών των προγραμμάτων προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχονται απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω διαγωνισμών. Ο σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014-2020 και να διερευνήσει ποσοτικά τον βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα προσέφερε ευρύτερα οφέλη στην ελληνική οικονομία. Η εξέταση των στοιχείων δείχνει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται αρκετά υψηλά στην αξιοποίηση των πόρων από τα προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης, με βάση το ύψος χρηματοδότησης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα κάθε χώρας. Ωστόσο, το μερίδιο των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι σχετικά χαμηλό στην Ελλάδα, ενώ παρατηρείται και υψηλή συγκέντρωση των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά οφέλη από την άμεση χρηματοδότηση σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, αλλά και ευρύτερα στην οικονομία. Τα οφέλη για την οικονομία μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερα εάν περισσότερες επιχειρήσεις στραφούν στο συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης, το οποίο προάγει την καινοτομία, την επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και τη διεθνή συνεργασία.
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook