ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Το Οικονομικό και Κοινωνικό Αποτύπωμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα το 2022
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Λοιποί
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/11/2023
 
Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει ουσιαστική υποστήριξη και προστασία σε άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιχειρηματικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα. Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται η εξέταση της ευρύτερης συνεισφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία (ΑΕΠ), την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα που δημιούργησε άμεσα και έμμεσα ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα το 2022.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook