ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Οδικός Χάρτης Μετάβασης της Χημικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Ενέργεια
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2024
 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι στρατηγικές που την πλαισιώνουν, όπως η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, θέτουν σημαντικές προκλήσεις στη χημική βιομηχανία. Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης Μετάβασης για τη χημική βιομηχανία θέτει το πλαίσιο που θα καθορίσει τις σχετικές δράσεις των φορέων πολιτικής και των ενδιαφερομένων μερών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, ώστε η μετάβαση να εκπληρώσει τους επιδιωκόμενους στόχους. Ο Οδικός Χάρτης Μετάβασης για την Ελληνική χημική βιομηχανία αντικατοπτρίζει τους στόχους και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη Μετάβασης, αλλά συγχρόνως λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και ιδιαιτερότητες της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, θέτοντας όλα τα κρίσιμα ζητήματα και παρέχοντας ενημέρωση για την πορεία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη προβλεψιμότητας και σωστής ενημέρωσης για το κανονιστικό πλαίσιο που κατευθύνει τη μετάβαση, όπως και την ανάγκη επενδύσεων άμεσα, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων. Η φιλοδοξία του Εθνικού Οδικού Χάρτη είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις της πολύπλευρης μετάβασης της χημικής βιομηχανίας και την προώθηση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, της χημικής βιομηχανίας και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook