ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα κατά την Περίοδο του Μνημονίου
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/11/2011
 
Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να αποτιμήσει και να αξιολογήσει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία την επίπτωση των μέτρων, που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2010 έως σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για τη δημόσια δαπάνη υγείας ,τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, τον εκσυγχρονισμό των υγειονομικών υπηρεσιών και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Η μελέτη επίσης επιχειρεί να θέσει προϋποθέσεις υγιούς ανάπτυξης του τομέα υγείας και στο πλαίσιο αυτό κάνει κάποιες προτάσεις.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook