ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Οι Δυνατότητες Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας του Θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην Εκπαίδευση
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/03/2012
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το θεσμό της πρακτικής άσκησης ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσης. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται εκτενώς το θεσμικό πλαίσιο ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζονται στην πρακτική άσκηση. Τέλος, διαμορφώνονται προτάσεις πολιτικής οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Οι δυνητικοί οικονομικοί περιορισμοί των ευρωπαικών διαρθρωτικών ταμείων οδηγούν στην αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την επισήμανση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με τις βέλτιστες αναπτυξιακές προοπτικές καθώς και αυτών με υψηλές απαιτήσεις για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook