ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Καλές Πρακτικές στην Εξόρυξη των Μη Ενεργειακών Ορυκτών Πόρων.
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/09/2011
 
Ο στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή των βασικών στοιχείων των πολιτικών εξόρυξης μη ενεργειακών ορυκτών πόρων σε επιλεγμένες χώρες, με έμφαση στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτηξης στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Η ανάλυση κάλυψε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση τόσο κατά τη διάρκεια της εξόρυξης όσο και κατά την αποκατάσταση. Τέλος, η μελέτη κατέγραψε και ανέλυσε μεθόδους με τις οποίες το ΕΣΠΑ 2007-2013 θα μπορούσε να συμβάλει στην αναβάθμιση του κλάδου μέσα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook