ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2012
 
Κατά την τελευταία δεκαετία, το επίπεδο χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα αυξήθηκε δραματικά, ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ και των κρατών του ΟΟΣΑ. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αναγνώριση και στην ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων που προλαμβάνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η μελέτη εστιάζει στους παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση του διαδικτύου (εμπορικοί, κοινωνικοί και άλλοι σκοποί) και της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) σε επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στους ιδιώτες.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook