ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
 
Κατηγορία: Διαρθρωτικές Αλλαγές
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/05/2014
 
Σκοπός της μελέτης είναι, πρώτον, η αποτύπωση της προόδου που σημειώθηκε την περίοδο 2010 - 2013 στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε εννέα πεδία διοικητικών παρεμβάσεων (δικαιοσύνη, φορολογικό πλαίσιο, ασφαλιστικό σύστημα, νεανική ανεργία, εκπαιδευτικό σύστημα, έρευνα και καινοτομίας, διαφθορά-γραφειοκρατία και πολυνομία, προμήθειες δημοσίου, εξαγωγικός τομέας). Δεύτερον, η ανάδειξη των απαραίτητων μελλοντικών προτεραιοτήτων και ενεργειών για την ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού φάσματος σε αυτά τα πεδία.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook