ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Παρουσίαση Μελέτης ΙΟΒΕ | Ψηφιακή υγεία και Real World Data
 
Ημερομηνία: 10/03/2022
 

Σήμερα, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, το  Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ διοργάνωσε  διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της μελέτης:      

  “Ψηφιακή́ υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία” 

Η μελέτη αφορά στην αξιολόγηση της σημασίας που έχει για τη χώρα η αξιοποίηση των real world data (RWD) στο ευρύτερο οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις σχετικές επενδύσεις αλλά και τα θεσμικά εμπόδια που ακόμα υπάρχουν στην περαιτέρω ανάπτυξή των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών.

Το video της εκδήλωση είναι διαθέσιμο εδώ 

 

 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την έρευνα
 
Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης, σε μορφή Adobe Acrobat. 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook