ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
 
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. FACTS & FIGURES 2023
Η έκθεση για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων περιοδικών εκθέσεων που εκπονεί το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Η έκθεση συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση των τροφίμων και ποτών, έναν από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης, σε όρους απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας. Η έκθεση παρουσιάζει τα διαρθρωτικά μεγέθη, τις εξελίξεις και πρ...
Δείτε περισσότερα...
Πληθωρισμός στα Είδη Διατροφής στην Ελλάδα: Ανάλυση τάσεων και διεθνείς συγκρίσεις
Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση της πρόσφατης εξέλιξης του πληθωρισμού των τιμών στα είδη διατροφής στην Ελλάδα. Η μελέτη επικεντρώνεται στις πρόσφατες τάσεις στον πληθωρισμό των ειδών διατροφής στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Επιπλέον, αξιολογείται η επίπτωση συγκεκριμένων τροφίμων, όπως του ελαιόλαδου και άλλων μη επεξεργασμένων (νωπών) τροφίμων, στη συνολική μεταβολή των τ...
Δείτε περισσότερα...
Η συμβολή των διμερών οικονομικών σχέσεων με τη Γερμανία στην οικονομία της Ελλάδας το 2022
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση της συμβολής των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας στα οικονομικά μεγέθη της χώρας και η εξέλιξή τους μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση που έπληξε την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της μελέτης επικαιροποιούνται οι τάσεις στις εμπορικές και επενδυτικές ροές μεταξύ των δύο χωρών και ποσοτικοποιούνται οι άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις από τη λειτουργία και τις επενδύ...
Δείτε περισσότερα...
 
Σχετικά με το Ι.Ο.Β.Ε.
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινω-φελής, ερευνητικός οργα-νισμός.
  Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου... Δείτε Περισσότερα  
Γραφείο Τύπου
 
ΙΟΥΛΙΟΣ
18
  Διαδικτυακή Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία (τεύχος 2ο/ 2024)

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 13.00  θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Τριμηνιαίας Έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Ελλη...

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1
  Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

Το επόμενο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που αφορά τα αποτελέσματα Ιουλίου θα δημοσιευθεί την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024.

...
 
Περισσότερες ανακοινώσεις...
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook