ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
 
Οργανόγραμμα
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρα, διοικείται από εξηνταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αντιπροσωπεύουν τον επιχειρηματικό, τραπεζικό και ακαδημαϊκό κόσμο, όπως επίσης και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του ένα δεκαπενταμελές σώμα (Εκτελεστική Επιτροπή), το οποίο διοικεί το Ίδρυμα και κατευθύνει τις δραστηριότητές του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ο κ. Παναγιώτης Αριστείδης (Τάκης) Θωμόπουλος . Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ έχει αναλάβει ο καθηγητής κ. Νίκος Βέττας. Η κα Κατερίνα Ξάνθη είναι Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια του Ιδρύματος.

Δείτε το πλήρες οργανόγραμμα του ΙΟΒΕ
 
  Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook