ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Διαρθρωτικές Αλλαγές
Η ανάγκη σχεδιασμού και ορθής υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών στη λειτουργία των αγορών (παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εργασίας κ.α.) βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής, με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στην ελληνική οικονομία υφίστανται στρεβλώσεις στην απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών, που δημιουργούν σημαντικά προσκόμματα στις δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και επενεργούν αποτρεπτικά σε ξένες άμεσες επενδύσεις.

Το ΙΟΒΕ, με τις εξειδικευμένες μελέτες του στις διαρθρωτικές αλλαγές, αναδεικνύει τα εμπόδια στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών και προτείνει τρόπους άρσης τους, αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία από αντίστοιχες παρεμβάσεις πολιτικής. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί σαφές το όφελος από την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, ποσοτικοποιούνται οι επιδράσεις τους σε όρους αύξησης του ΑΕΠ και των κατά κεφαλή εισοδημάτων, διεύρυνσης της απασχόλησης, ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων κ.α. Οι μελέτες του ΙΟΒΕ για το περιεχόμενο και την επίδραση των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία αποτελούν συχνά σημείο αναφοράς στο δημόσιο διάλογο, ενώ αναφέρονται συχνά στα αποτελέσματά τους εκθέσεις διεθνών οργανισμών, καθώς και επιστημονικές έρευνες για τα οφέλη από την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων.
 
Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής (08/06/2022)
Επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές (03/02/2022)
Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 2021 (25/10/2021)
Αξιολόγηση επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2010-2018 (22/02/2021)
Η Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 2020 (24/11/2020)
Η μακροοικονομική και κοινωνικό-οικονομική επίδραση του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (15/07/2020)
Η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα (27/06/2019)
Επιδράσεις μεταρρυθμίσεων στους τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών – υπηρεσιών (28/06/2017)
Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (22/06/2017)
Οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (08/03/2016)
Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας (20/05/2014)
Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, μια αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων (02/04/2014)
Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια (19/12/2012)
Οι Δυνατότητες Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας του Θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην Εκπαίδευση (01/03/2012)
Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα κατά την Περίοδο του Μνημονίου (03/11/2011)
Καλές Πρακτικές στην Εξόρυξη των Μη Ενεργειακών Ορυκτών Πόρων. (15/09/2011)
H Aπελευθέρωση του Eπαγγέλματος των Συμβολαιογράφων (01/05/2011)
Ιδιωτική Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα : Προκλήσεις και Προοπτικές (10/01/2011)
Αξιολόγηση επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2010-2018 (0/0/)
 
  Μακροοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Δημοσιονομικά Θέματα
Μικροοικονομική Ανάλυση
Εκπαίδευση και Οικονομία
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook