ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Μικροοικονομική Ανάλυση
Σκοπός είναι η διερεύνηση και ανάλυση των εξελίξεων των τομέων της οικονομίας, των επιμέρους κλάδων παραγωγής και υπηρεσιών, των νοικοκυριών και των περιφερειών όπως και του ρόλου των στην εγχώρια οικονομία. Συγχρόνως, επιδιώκεται η καταγραφή και αξιολόγηση των επιδράσεων των υιοθετούμενων εγχώριων και κοινοτικών νομισματικών, δημοσιονομικών και εισοδηματικών μέτρων πολιτικής στις επιδόσεις κλάδων των τριών τομέων της οικονομίας, στη διαδικασία της παραγωγής, στη συμπεριφορά του καταναλωτή και στην αναπτυξιακή διαδικασία των περιφερειών. Επιπλέον, το έργο του τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής επικεντρώνεται στην αποτύπωση της δομής συγκεκριμένων αγορών και στην επισήμανση των χαρακτηριστικών τους με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του τμήματος δημοσιεύονται σε κλαδικές μελέτες, σε ειδικές εκθέσεις, σε μελέτες ανταγωνισμού και στρατηγικής καθώς και σε μελέτες αξιολόγησης των ανταγωνιστικών προοπτικών περιφερειών της επικράτειας. Από το 1975, έτος ίδρυσης του ΙΟΒΕ, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 200 κλαδικές μελέτες. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου παρουσιάζονται σε κλειστές και ανοικτές συναντήσεις και δημοσιοποιούνται στον ελληνικό τύπο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων το τμήμα συνεργάζεται με στελέχη επιχειρήσεων και κλαδικών οργανώσεων, με αρμόδιες υπηρεσίες μελετών σε τράπεζες, υπουργεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς οργανισμούς.

Το πρόσφατο ερευνητικό έργο του τμήματος περιλαμβάνει μελέτες για κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών της Ελληνικής αγοράς όπως, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, τρόφιμα-ποτά, ένδυση, δομικά υλικά, οικιακός εξοπλισμός, ασφάλειες, κλωστοϋφαντουργία, λιανεμπόριο κ.ά. Η θεματολογία των μελετών περιλαμβάνει εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από συγκεκριμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες, αλλαγές στη φορολογία και άλλες θεσμικές αλλαγές, καθώς και ανάλυση της ανταγωνιστικής ικανότητας κλάδων και περιφερειών. Επιπλέον, στο τμήμα εντάσσονται τα παρατηρητήρια Οικονομικών της Υγείας, και του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
Επιλέξτε Κατηγορία Ερευνών Μικροοικονομικής Ανάλυσης:
Ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των δημόσιων νοσοκομείων της Ελλάδας (18/12/2023)
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για το έτος 2022 (29/11/2023)
Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2022 (05/10/2023)
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για το έτος 2021 (07/12/2022)
Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2021 (23/06/2022)
Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία (10/03/2022)
Το οικονομικό αποτύπωμα της Pfizer στην Ελλάδα (08/12/2021)
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2011-2020 (10/11/2021)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2020 (24/06/2021)
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2011-2019 (29/12/2020)
“Η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην Ελλάδα: Όροι και προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική” (08/09/2020)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2019 (22/06/2020)
Δείκτες κόστους αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2011-2018 (13/11/2019)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2018 (22/04/2019)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2017 (27/02/2018)
Η ανάπτυξη της αυτοφροντίδας και τα οφέλη στη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία (08/02/2018)
Ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το κόστος της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας (20/04/2017)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2015-2016 (16/03/2017)
Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2014 (23/12/2015)
Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας. (10/11/2014)
Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και στοιχεία 2013 (21/07/2014)
Ετήσια Έκθεση Αγοράς Φαρμάκου 2012 (03/03/2013)
Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (01/02/2013)
Δαπάνες Υγείας Και Πολιτικές Υγείας Την Περίοδο Του Μνημονίου Στην Ελλάδα (01/09/2011)
Ετήσια Έκθεση Αγοράς Φαρμάκου 2009 (01/02/2010)
Ετήσια Έκθεση Αγοράς Φαρμάκου 2008 (01/02/2009)
 
  Μακροοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Διαρθρωτικές Αλλαγές
Δημοσιονομικά Θέματα
Εκπαίδευση και Οικονομία
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook