ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Δημοσιονομικά Θέματα
Η σπουδαιότητα σχεδιασμού μιας μακρόπνοης δημοσιονομικής πολιτικής αναδείχθηκε στην Ελλάδα με τον πλέον έντονο τρόπο από την κατακόρυφη άνοδο του δημοσιονομικού ελλείμματος στη διετία 2008-2009 και την απώλεια πρόσβασης του ελληνικού κράτους στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων για την αναχρηματοδότηση του χρέους του στις αρχές του 2010.

Το ΙΟΒΕ, με τις μελέτες που είχε εκπονήσει για δημοσιονομικά θέματα πολύ πριν από αυτές τις εξελίξεις, είχε επισημάνει τις υπάρχουσες εστίες που δυνητικά μπορούσαν να προκαλέσουν οξύτατα δημοσιονομικά προβλήματα εγχωρίως, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα σειρά προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η θεματολογία των μελετών για δημοσιονομικά θέματα περιλαμβάνει τους τρόπους εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τόσο στο σκέλος των εσόδων του κράτους όσο και των δαπανών του. Επίσης, εκτιμάται σε αυτές η επίδραση δημοσιονομικών μέτρων και πολιτικών, εφαρμοζόμενων ή δυνητικών, στην οικονομική δραστηριότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών και στα δημόσια οικονομικά, ενώ γίνονται προτάσεις βελτίωσής τους. Η επεξεργασία προτάσεων αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα επίσης περιλαμβάνεται στα εξεταζόμενα δημοσιονομικά θέματα, όπως και η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού και η εξέλιξη του δημόσιου χρέους μακροχρόνια.
 
Μακροοικονομικές επιδράσεις σεναρίων συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης (29/06/2021)
Η διαφορική φορολογία και η επίδρασή της στην προώθηση και την επίτευξη στόχων της δημόσιας πολιτικής (03/12/2020)
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη (15/04/2019)
Η φορολογία ακινήτων και το μέλλον των Κατασκευών στην Ελλάδα (12/11/2018)
Η φορολογία Εισοδήματος στην Ελλάδα: Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Αναμόρφωσης (29/04/2018)
Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της φορολογίας των προϊόντων καπνού (28/11/2016)
Επιπτώσεις από την νέα αύξηση της φορολογίας καυσίμων στην λειτουργία του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών και στην ελληνική οικονομία (10/10/2016)
Αξιόλογηση του Υφιστάμενου Πλαισίου Φορολόγησης των Καπνικών Προϊόντων στην Ελλάδα (25/09/2014)
Φορολογική Μεταρρύθμιση: Αξιολογώντας την πρόκληση του ‘Flat Tax’ (05/12/2013)
Η Εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης: Αξιολόγηση του Μέτρου και Προτάσεις Βελτίωσης του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης των Καταναλωτών Πετρελαίου Θέρμανσης (06/09/2013)
Φορολογικές Εκπτώσεις Δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων (01/05/2012)
Επιπτώσεις από την Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο (15/12/2011)
Συντάξεις : Πέρα από τον Πρώτο Πυλώνα (10/11/2011)
Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές (04/11/2011)
 
  Μακροοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Διαρθρωτικές Αλλαγές
Μικροοικονομική Ανάλυση
Εκπαίδευση και Οικονομία
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook