ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Σωματείο Υποστηρικτών
 
Στόχοι
Στη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η χώρα μας γενικότερα, το Ίδρυμα καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα υπεύθυνο ρόλο με μελέτες και παρεμβάσεις η αποτελεσματικότητα των οποίων, νομίζουμε ότι θα συμφωνήσετε, θα γίνει περισσότερο αποτελεσματική αν αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν την ευρύτερη «οικογένειά» του.

Το Καταστατικό του Ιδρύματος προβλέπει την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από 60 μέλη, ενώ δεν υπάρχει θεσμικά η δυνατότητα πολλαπλασιασμού του αριθμού αυτού. Για να ξεπεράσει αυτόν τον περιορισμό, η διοίκηση του ΙΟΒΕ αποφάσισε την ίδρυση ενός Σωματείου με την επωνυμία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)». Το Σωματείο έχει ήδη νομιμοποιηθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013.

• Κύριος στόχος του Σωματείου είναι η προσέλκυση νέων μελών/υποστηρικτών, τα οποία θέλουν να γνωρίσουν, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν το έργο του ΙΟΒΕ.

Οι επιμέρους στόχοι του Σωματείου είναι:

• Η αύξηση των πόρων για την στήριξη του ΙΟΒΕ ώστε να παράγει περισσότερο και σε βάθος χρόνου έργο.

• Να γίνει φυτώριο νέων μελών για το ΙΟΒΕ και παράλληλα πηγή επιχειρηματικού προβληματισμού

• Να αποτελέσει πηγή σκέψεων και προτάσεων για τη δράση του ΙΟΒΕ και στήριξη του εκάστοτε προγράμματος μελετών.

• Να γίνει εκκολαπτήριο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη στήριξη των σκοπών του ΙΟΒΕ και για την ευρύτερη δυνατή διάδοση του έργου του. Ο ρόλος του Σωματείου είναι δημιουργικός, προδραστικός, πρέπει να τροφοδοτεί το ΙΟΒΕ με ιδέες, να του προτείνει δράσεις, να του υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις μελετών.

• Να συμβάλει στη προώθηση θετικής εικόνας του ΙΟΒΕ και του Σωματείου στο ευρύτερο κοινό (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.) 
  Διοικητικό Συμβούλιο - Καταστατικό

 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook