ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
 
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Οι θέσεις του ΙΟΒΕ προτείνονται ως αφετηρία προβληματισμού για τη διαμόρφωση κοινών αρχών και στόχων που θα συμβάλουν στη χάραξη οικονομικής πολιτικής ικανής να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα του παρόντος και, κυρίως, του μέλλοντος. Οι θέσεις αυτές οπλίζονται στο μελετητικό έργο του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της 20ετούς πορείας του και απηχούν τις σημερινές αντιλήψεις του, στην παρούσα ιστορική καμπή της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιλήψεις που προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και επηρεάζονται από τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τις επιχειρήσεις, τις Κυβερνήσεις, τα Πανεπιστήμια, η οποία αποτέλεσε πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο της δράσης του Ιδρύματος.

Υπερβαίνοντας τα θέματα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματα της ανάπτυξης με μακροχρόνια στόχευση και προοπτική και εντάξαμε τις προτάσεις μας σε μια γενική αντίληψη με τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
• Σταθερή προσήλωση στον ευρωπαικό προσανατολισμό της χώρας και σύγκλιση με την Ευρωπαική Ένωση.
• Αποτελεσματικός εκσυγχρονισμός σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής.
• Αναζήτηση ενός νέου ρόλου για το κράτος, που θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα και θα προωθεί αποτελεσματικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
• Αρση των εμποδίων που περιορίζουν σήμερα την πλήρη κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας.

Οι αρχές αυτές διατρέχουν τις αναλύσεις μας και χρωματίζουν τις προτάσεις μας. Δεν διεκδικούμε ασφαλώς το αλάθητο. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ θα επιτελέσουν τον σκοπό τους αν αντιμετωπισθούν ως πρόκληση σε διάλογο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την οικονομική πολιτική στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται.
 
 
  Θέσεις του ΙΟΒΕ για την Οικονομική Πολιτική
  Θέσεις του ΙΟΒΕ για ένα αποτελεσματικό κράτος
  Θέσεις του ΙΟΒΕ για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας
 
 
  Στόχοι & Σκοποί
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook