ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
 
Χρηματοδότηση
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός.

Το ΙΟΒΕ δεν έχει σταθερή χρηματοδότηση από κάποια δημόσια ή ιδιωτική πηγή. Την ανεξαρτησία του υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ακριβώς και το γεγονός ότι αντλεί χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές, μέσω χορηγιών και υποστήριξης ερευνητικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλαδικούς συνδέσμους και ενώσεις, επιμελητήρια, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς. Η χρηματοδότηση από το Δημόσιο για την εκπόνηση συγκεκριμένων έργων δεν ξεπερνά το 9% του ετήσιου προϋπολογισμού του ΙΟΒΕ.

Συνολικά, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι η λειτουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού, που μπορεί να προσεγγίζει με αντικειμενικότητα τα προβλήματα της οικονομίας και να προτείνει λύσεις είναι απαραίτητη.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες, για την έμπρακτη συμπαράσταση που μας παρέχουν, στους χορηγούς και δωρητές μας, στα μέλη του Σωματείου Υποστηρικτών του ΙΟΒΕ και σε όλους του φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου του Ιδρύματος.

Αποτελεί τιμή μας η στήριξη που όλα αυτά τα χρόνια οι φορείς αυτοί παρέχουν προς το Ίδρυμα και αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση ότι κρίνουν χρήσιμη για την ελληνική οικονομία τη συνεχή παρουσία ενός οργανισμού όπως το ΙΟΒΕ.

Οι χορηγίες επιτρέπουν στο ΙΟΒΕ την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη συνέχιση του ποιοτικού του έργου.

Οι χορηγίες και δωρεές προς το Ίδρυμα εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Με βάση την αρχή της διαφάνειας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται, στις αρχές κάθε έτους, ο εσωτερικός έλεγχος κάθε διαχειριστικής περιόδου από σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
 
 
Ισολογισμοί ΙΟΒΕ   Προϋπολογισμοί ΙΟΒΕ
2023    
2022   2023
2021   2022
2020   2021
2019   2020
2018   2019
2017   2018
2016   2017
2015   2016
2014   2015
2013   2014
2012   2013
2011   2012
     
 
  Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
   
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook