ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: Τα Δεδομένα της Οικονομίας
 

Οι οικονομικές εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η πραγματοποίηση των εκτιμήσεων για τις προοπτικές των οικονομιών, των αξιολογήσεων της οικονομικής ευρωστίας σε κάθε επίπεδο (χωρών, επιχειρήσεων, ιδιωτών) έχει μεταβληθεί άρδην, κυρίως επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος εκτίμησης των επιδράσεων δυνητικών ευκαιριών και κινδύνων. Στην αλλαγή των εκτιμήσεων για τους πιθανούς διαταρακτικούς παράγοντες στις οικονομικές εξελίξεις, έχει συμβάλλει και ο πολλαπλασιασμός της ροής της σχετικής πληροφόρησης. Αυτή η εξέλιξη προέρχεται από τη μεγαλύτερη παραγωγή στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων, εκτιμήσεων, αλλά και την ταχύτερη, με περισσότερους τρόπους διάδοση και παρουσίασή τους, μέσω της εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της πληροφόρησης, δεν επιτρέπει σε πολλά θέματα τη συγκέντρωσή της, την αξιολόγησή της και τη σωστή ανάλυση-ερμηνεία των αξιόπιστων και χρήσιμων τμημάτων της. Συνεπώς, υφίσταται δυσκολία στη διαλογή και αξιοποίηση των πλέον χρήσιμων από τη μεγάλη ροή πληροφοριών.

Το ΙΟΒΕ, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του ερευνητικού του έργου επίσης αντιμετωπίζει αυτές τις συνθήκες. Από αυτό το γεγονός ανέκυψε η ανάγκη της παροχής από το ΙΟΒΕ πληροφόρησης πέρα από αυτή που μπορεί να προκύψει από τη διαδικασία εκπόνησης μελετών για σημαντικά θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία, τη λειτουργία των επιμέρους κλάδων της και του κράτους. Συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση της πληθώρας πληροφοριών, πρωτίστως για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τη διεθνή, οι «Επισημάνσεις ΙΟΒΕ: Τα Δεδομένα της Οικονομίας», αποτελούν συνοπτικές αναλύσεις στοιχείων και εκθέσεων αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους. Στους στόχους αυτών των αναλύσεων συμπεριλαμβάνεται, εκτός από την εστίαση σε πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, και η ανάδειξη των παραγόντων που διαμορφώνουν τα μεγέθη και τις τάσεις, συσχετίσεων με άλλα μεγέθη, εξελίξεις κ.ά. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται από ερευνητές του ΙΟΒΕ και συνεργαζόμενους επιστήμονες, με συσσωρευμένη εμπειρία και γνώσεις στα θέματα που αναλύονται.

 
 
 
  Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η φοροδιαφυγή (03/09/2015)
  Χαρακτηριστικά, έσοδα και επιδράσεις του ΦΠΑ (15/5/2015)
  H εξέλιξη του δημοσιονομικού ισοζυγίου 2010-2014 (7/4/2015)
  Ανάκαμψη το 2014 στην Ελλάδα, με πιθανότητες αναστροφής (19/3/2015)
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook