ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας
 
Ημερομηνία: 01/10/2013
 
Ανακοινώθηκαν σήμερα, 01/10/2013 τα αποτελέσματα Οκτωβρίου στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας ΙΟΒΕ/DG-ECFIN, όπου καταγράφεται βελτίωση στο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα με ταυτόχρονη επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αποτελεσμάτων των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας εδώ. Το δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ και η Έρευνα Καταναλωτών, εδώ.
 


 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook