ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου:Κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού: Τάσεις, προοπτικές και συνεισφορά στην οικονομία της Ελλάδας
 
Ημερομηνία: 06/07/2020
 

Το  Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διοργάνωσε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα

"Κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού: Τάσεις, προοπτικές και συνεισφορά στην οικονομία της Ελλάδας"

Η μελέτη εκπονήθηκε με τη συνεργασία της HEMEXPO .

H διαδικτυακή συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου  2020 και ώρα 13.00 μ.μ. 

Δείτε το video της διαδικτυακής συνέντευξης τύπου εδώ.

 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την έρευνα
 
Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης, σε μορφή Adobe Acrobat. 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook