ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου «Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020 : Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»
 
Ημερομηνία: 12/01/2021
 

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ
διοργάνωσε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα 

«Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020:
Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»

H διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.30 - 13.30μ.μ. και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την έρευνα
 
Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης, σε μορφή Adobe Acrobat. 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook