ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Digital Event | Thursday 31 March 2022 | 16:00 - 19:00 CET | Closed Event
 
Ημερομηνία: 31/03/2022
 

"EU Recovery and Resilience Facility (RRF): National Recovery and Resilience Plans & Digital Uptake"

The digital event attempts to initiate discussions and exchange of views amongst stakeholders from Southern European countries -Greece, Italy, Portugal, and Spain- regarding the Recovery and Resilience Facility (RRF). Stakeholders include representatives from the public administration, academia, private companies, industry associations, and think tanks.  

The event is framed within the joint paper that the PromethEUs network is elaborating on the EU Recovery and Resilience Facility (RRF) and the respective Recovery and Resilience Plans of Southern EU countries, focusing on digital transition. In this line, the event will have a policy analysis perspective focusing on the following areas:  

  • Spain’s Recovery and Resilience Plan  
  • Italy’s Recovery and Resilience Plan 
  • Portugal’s Recovery and Resilience plan 
  • Greece’s Recovery and Resilience Plan 

See the event agenda.

 The event is closed (by invitation only) | The working language is English. 

The event is organized by the PromethEUs network, an independent research netwrok, which brings together the Foundation for Economic and Industrial Research - IOBE(Greece), I-Com, Institute for Competitiveness (Italy), the Elcano Royal Institute(Spain), and the Institute of Public Policy - IPP (Portugal).

Info: ✆ +30 210 9211233  ✉ kavvadia@iobe.gr

 


 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook