ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Γραφείο Τύπου
 
Δημόσια Διοίκηση : Ο ρόλος της στην Επιχειρηματικότητα, το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
 
Ημερομηνία: 03/07/2014
 
Η Πρεσβεία της Αυστραλίας, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Αυστραλίας και το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Δημόσια Διοίκηση: Ο ρόλος της στην Επιχειρηματικότητα, το Εμπόριο και την Ανάπτυξη» την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 18.00 – 20.00, στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη (Cotsen Hall), (Σουηδίας 61) Στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελλάδας, ο καθηγητής Γκάρυ Μπανκς, Πρύτανης της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Australia and New Zealand School of Government, ANZSOG), τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγικότητας της Αυστραλίας, επισκέφτηκε την Ελλάδα τον Απρίλιο 2013 για να μοιραστεί ορισμένα διδάγματα από τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Αυστραλίας. Το Νοέμβριο 2013, δύο Έλληνες αξιωματούχοι από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συμμετείχαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανωτάτων στελεχών της δημόσιας διοίκησης της ANZSOG Executive Fellows Program, με υποτροφία της ANZSOG, την ευγενική δωρεά μελών του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας, κ τη στήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας. Αναγνωρίζοντας ότι, για όλες τις χώρες, η συνεχής μεταρρύθμιση/ βελτίωση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί σημαντικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η συμμετοχή Ελλήνων στελεχών στο πρόγραμμα αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, που επιφέρει σημαντικά οφέλη στους συμμετέχοντες αλλά και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση και των δύο χωρών. Στη δημόσια εκδήλωση που οργανώνουν η Πρεσβεία της Αυστραλίας, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Αυστραλίας και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ, την Πέμπτη 3 Ιουλίου στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, με θέμα «Δημόσια Διοίκηση: Ο ρόλος στην Επιχειρηματικότητα, το Εμπόριο και την Ανάπτυξη», οι δυο Έλληνες αξιωματούχοι θα μοιραστούν την εμπειρία που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα EFP, ενώ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα βασικά ερτματα που έχουν αναδυθεί σε μια εποχή σημαντικών δημοσιονομικών περιορισμών. Ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας; Ποίες αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν σε θεσμικό και οργανωτικό επίπεδο, ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους, δυναμικότητα και ικανότητες έτσι ώστε να δοθεί αυτή η στήριξη με το καλύτερο δυνατό τρόπο; Πότε/πώς μπορούν οι συμπράξεις μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να έχουν όφελος και πώς μπορούν να προωθηθούν στην πράξη; Ποια είναι τα επιτυχημένα υποδείγματα τέτοιων συμπράξεων και τα έμπρακτα οφέλη που έχουν φέρει; Ποίοι είναι οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν; Ποιος είναι ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας; Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένων συμπράξεων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την προσέγγιση των αγορών προϊόντων/κεφαλαίου; Ποιες πολιτισμικές αλλαγές πρέπει να συμβούν για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και της ευρύτερης κοινωνίας;
 
Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Δελτίο Συμμετοχής


 
 
 
 
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook