ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ετήσια Έκθεση Αγοράς Φαρμάκου 2012
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Υγεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/03/2013
 
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία του φαρμακευτικού κλάδου, ο οποίος την τελευταία τριετία ήρθε αντιμέτωπος με δραματικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ορίζει την επιχειρηματική του λειτουργία. Στην Έκθεση Αγοράς Φαρμάκου περιγράφονται οι γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, η εξέλιξη και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εγχώριας ζήτησης, η διάρθρωση της προσφοράς του κλάδου και οι τάσεις του εξωτερικού εμπορίου φαρμάκων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική εικόνα του κλάδου με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα φαρμακευτικών επιχειρήσεων, φαρμακαποθηκών και φαρμακευτικών συνεταιρισμών, ενώ παράλληλα εξετάζονται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το διεθνές περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος φαρμάκου στην Ελλάδα.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook