ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το κόστος της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Υγεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/04/2017
 
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εξέταση της καταλληλόλητας του Δείκτη Τιμών Υγείας (ΔΤΥ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως βάση αναφοράς σχετικά με τις εξελίξεις των ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Σκοπός της μελέτης είναι να αναδειχθούν τυχόν ιδιαιτερότητες και, ενδεχομένως, αδυναμίες στον τρόπο υπολογισμού του Δείκτη Τιμών Υγείας, αναφορικά με τον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας, και συγκεκριμένα σε σχέση με τα ασφάλιστρα και τις αποζημιώσεις.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook