ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Η χρηματοδότηση μέσω χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/03/2018
 
Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για διάφορα μεγέθη επιχειρηματικότητας και φάσεις του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης που είναι διαθέσιμα μέσω της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς και θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και σε σταδιακή αλλαγή του αναπτυξιακού της προτύπου. Επιπλέον, αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εγχώρια κεφαλαιαγορά σε μια μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία θα εστιάζει στην ενίσχυση της κεφαλαιοποιητικής του διάστασης.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο του Δελτίου Τύπου, σε μορφή Adobe Acrobat.
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook