ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις
 
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Οικονομία
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/07/2018
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει, να εξετάσει και να αναλύσει τις επιπτώσεις της κρίσης που ξέσπασε το 2009 στη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, η μελέτη αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαίδευση και διατυπώνει προτάσεις για την επανασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της απόδοσης της δημόσιας δαπάνης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου επανασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για τη διατηρήσιμη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Η μελέτη συμπληρώνει, επεκτείνει και εμβαθύνει την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ (2017) για τις επιπτώσεις της κρίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook