ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης
 
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Οικονομία
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/05/2019
 
Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την εξέλιξη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των φοιτητών και να διερευνήσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση των νέων στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ειδικότερα, στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποιες συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση την κοινωνική και μορφωτική οικογενειακή τους προέλευση επικρατούσαν στην Ελλάδα, μετά τη «μεγάλη διεύρυνση» της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είχε διαμορφωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι την έναρξη της κρίσης; β) Πώς η κρίση που ξέσπασε το 2009 και οι οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που σημειώθηκαν στη διάρκειά της έχουν επηρεάσει την κοινωνική σύνθεση των φοιτητών και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; γ) Πώς διαμορφώθηκε πριν από την κρίση και πώς επηρεάστηκε στη διάρκεια της η κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού στο εσωτερικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ιδρυμάτων, της γεωγραφικής τους θέσης, των πεδίων σπουδών και των μεμονωμένων ιδρυμάτων κάθε τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; δ) Ποιες διαφορές φύλου επικρατούσαν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πριν από την κρίση και πώς επηρεάστηκαν στη διάρκεια της κρίσης; ε) Ποιες συνθήκες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επικρατούσαν πριν από την κρίση για τα παιδιά μεταναστών (δεύτερη γενιά) που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα πριν από την κρίση και πώς επηρεάστηκαν οι συνθήκες αυτές στη διάρκεια της κρίσης; στ) Επηρέασε η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που σημειώθηκε στη διάρκεια της κρίσης τις επιλογές σπουδών των φοιτητών και, ειδικότερα, την επιλογή να σπουδάσουν στον τόπο τους; Με ποιο τρόπο;
 
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εκδήλωση
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.

Κατεβάστε το αρχείο της παρουσίασης, σε μορφή Adobe Acrobat.

 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook