ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Δαπάνες Υγείας Και Πολιτικές Υγείας Την Περίοδο Του Μνημονίου Στην Ελλάδα
 
Κατηγορία: Μικροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: Υγεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/09/2011
 
Η μελέτη «Δαπάνες και Πολιτικές Υγείας την Περίοδο του Μνημονίου» εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε συνεργασία με ομάδα ειδικών ερευνητών, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2011. Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή, οικονομική αποτίμηση και αξιολόγηση των δράσεων και πολιτικών υγείας που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2010 έως σήμερα, στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
 


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook