ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Αξιολόγησης των δράσεων ενίσχυσης α) Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και β) Ελεύθερων Επαγγελματιών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Κατηγορία: Μακροοικονομική Ανάλυση
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/10/2011
 
Η μελέτη εξέτασε τη συνοχή των στόχων των δύο Δράσεων με τους στόχους που θέτουν τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και με τις κατευθυντήριες γραμμές έτσι όπως διατυπώνονται στο "EU Integrated Guidelines for Employment and Growth". Επιπρόσθετα αναλύθηκε ενδελεχώς η δομή της χρηματοδότησης επενδύσεων (είδη επενδυτικών αγαθών, χωρική κατανομή, επιπτώσεις στο περιβάλλον) ενώ τέλος εξετάσθηκε η συνοχή με τους προαναφερθέντες στόχους πολιτικής. Μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρτιος 2011.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook