ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Επιπτώσεις από την Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2011
 
Ο στόχος της μελέτης ήταν η μελέτη της επίπτωσης της επιβολής του ΕΦΚ στην κατανάλωση του φυσικού αερίου ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στο μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της χώρας αλλά και στην ενεργειακή στρατηγική, αποτυπώνοντας το φορολογικό καθεστώς των ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τον άμεσο, έμμεσο και προκαλούμενο αντίκτυπο της επιβολής του φόρου, χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο εισροών/εκροών της Ελληνικής οικομίας, όπου επίσης αναλύουμε τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της χώρας από την αλλαγή στη σχετική τιμή των προϊόντων. Τέλος, εξετάσαμε εναλλακτικά καθεστώτα φορολόγησης τα οποία εναρμονίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις προτεινόμενες από την ΕΕ φορολογικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προσέθεταν παρόμοια φορολογικά έσοδα με χαμηλότερο ωστόσο κοινωνικό κόστος (όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ και στην απασχόληση).
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook