ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές
 
Κατηγορία: Δημοσιονομικά Θέματα
Υποκατηγορία: -
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/11/2011
 
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά (ΕΦΚ) σχεδόν διπλασιάσθηκε το 2010. Σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ αλλά και την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, οδήγησε σε σφοδρή μείωση στις πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών το 2010 και το 2011. Κατά συνέπεια, σημείωθηκε σημαντική απόκλιση των εσόδων από την αύξηση του ΕΦΚ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Οι παραπάνω εξελίξεις έθεσαν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα όλων των εταιρειών του κλάδου με αρνητικές συνέπειες τόσο για την ανεργία όσο και για άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι στόχοι της μελέτης ήταν η έρευνα του αντικτύπου της φορολόγησης στην εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών και η διατύπωση προτάσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση.
 
Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.


 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook